Nieuwe richtlijn: Niet meer wassen en stofzuigen, nog meer kammen.

In 2011 heeft het RIVM een nieuwe richtlijn hoofdluis (het LCI-protocol) gepresenteerd. Deze bevat 2 belangrijke aanpassingen:

1. Goed nieuws voor alle ouders: wassen en stofzuigen hoeft niet meer bij een hoofdluis besmetting. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de kans op besmetting via jassen, kammen, mutsen minimaal is. Luizenzakken/luizencapen dragen niet bij aan het voorkomen van hoofdluis. In plaats daarvan moet alle aandacht naar de koppies van de kinderen: blijven kammen en controleren tot alles weg is. Vooral controleren moet vaker plaatsvinden.

2. De lijst met aanbevolen bestrijdingsmiddelen is aangepast: middelen op basis van dimeticon zijn opgenomen in het LCI-protocol Hoofdluis van het RIVM. Dimeticon, een silicoonachtige stof, heeft een fysische werking. Bij een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen bewezen. Evenals de kammethode leidt een behandeling met dimeticon niet tot resistentieontwikkeling. Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen effectief.


Het LSH heeft een eenvoudig vijf-stappen-plan gemaakt voor ouders die geconfronteerd worden met hoofdluis. In dit plan is de nieuwe richtlijn verwerkt.
 
De volledige richtlijn is te lezen op de site van het RIVM