Onderzoek naar hoofdluis

RIVM onderzoek 2015 'Luis Thuis'
In Nederland wordt niet bijgehouden hoeveel mensen last hebben van hoofdluis. Op zaterdag 28 februari lanceerde het RIVM het onderzoek ‘Luis thuis?’ Als mensen daar hoofdluis melden, kunnen zij ook een vragenlijst invullen. Met behulp van de antwoorden wil het RIVM weten hoe vaak hoofdluis voorkomt en zo meer zicht krijgen op de problemen die mensen ervaren bij de aanpak van hoofdluis. Hiermee kan het RIVM nagaan of de huidige richtlijnen voor de bestrijding van hoofdluis passen bij de praktijk en indien nodig de voorlichting aanpassen.
Op woensdag 4 maart tussen 19.30 en 20.30 uur zitten experts van het RIVM klaar om vragen direct te beantwoorden via Twitter door deze te richten aan @RIVM met gebruik van #luisthuis.
Via onderstaande banner kunt u deelnemen aan het het onderzoek.

Onderzoek in 2010 ism RIVM: Resistentie van hoofdluis tegen insecticide
Het is bekend dat hoofdluizen resistent worden voor chemische bestrijdingmiddelen. Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis hielp het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het onderzoek naar resistentie. De landelijke richtlijn van het RIVM is aangepast op basis van dit onderzoek.
Meer informatie over het insecticide resistentie onderzoek met het RIVM

Landelijke Luizen onderzoek 2009
Het Landelijke Luizenonderzoek 2009 is gehouden onder ouders en leerkrachten. Het onderzoek geeft een beeld van het aantal hoofdluis besmettingen in Nederland en de stand van zaken rondom bestrijding en preventie anno 2009.
Uit het onderzoek blijkt een forse toename van het aantal hoofdluisbesmettingen in Nederland. Ruim 25% van de 550 ouders met schoolgaande kinderen die meededen aan het online onderzoek gaven aan dat hun huishouden in de afgelopen 12 maanden bezocht is door de parasiet. In het meest recente onderzoek van de GGD, dat in 1994 gehouden werd, was dit ‘slechts’ 11.%.
Lees de samenvatting en conclusies van het Landelijk Luizenonderzoek 2009

Onderzoek & Hoofdluis
Onderzoek naar hoofdluis komt moeilijk van de grond in Nederland. In 2000 probeerde dr. ir. Willem Takken een onderzoek van de grond te krijgen, maar dat strandde op gebrek aan financiering. In 2003 deed biologe Attie Bos een onderzoek: Hoofdluis, een landelijke kopzorg.