Instructies voor luizenouders

Deze pagina bevat extra instructies voor luizenouders als aanvulling van het protocol voor scholen.

Algemeen
  • De luizencontrole wordt (in principe) gedaan door 2 luizenouders per groep. Iedere groep heeft zijn eigen luizenouders.
  • Alle ouders moeten worden verzocht om de avond voor de controle zelf thuis hun eigen kinderen uit te kammen.
  • Luizenouders hebben alleen een controlefunctie. Verdere acties worden door de School Coördinator Hoofdluis en eventueel het schoolteam uitgevoerd.
  • Een luizenouder blijft te allen tijden discreet, de resultaten van de controle worden alleen met de leerkracht en School Coördinator Hoofdluis gedeeld.
  • Je bent luizenouder voor een heel schooljaar. Aan het einde van het schooljaar zal de School Coördinator Hoofdluis je vragen of je het jaar erna weer beschikbaar bent.
Planning controles
  • Alle klassen worden tegelijk gecontroleerd.
  • De School Coördinator Hoofdluis communiceert de kalender voor het hele schooljaar aan het begin van het jaar.
School Coördinator Hoofdluis
De School Coördinator Hoofdluis is verantwoordelijk is voor de organisatie van de luizencontroles en aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Het is een ouder van school die deze taak voor (ten minste) 1 schooljaar op zich neemt.